Ρόδα “Τρελό”

Στελεχοκόπτης – Καταστροφέας

Κατασκευάζουμε τρελό

80cm διάμετρο

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΜΑΣ

Δείτε επίσης

κατοχυρωμένη
πατέντα 1009972

Στελεχοκόπτης – Καταστροφέας

με βραχίονα υδραυλικής μετατόπισης

Περισσότερες πληροφορίες

Στελεχοκόπτης – Καταστροφέας

με τρία γκρουπ

Περισσότερες πληροφορίες

Στελεχοκόπτης – Καταστροφέας

με ένα γκρουπ

Περισσότερες πληροφορίες